Disclaimer & Copyright

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel er uiterste zorg is besteed aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op deze website wordt aangeboden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Kerssies grondverzet kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die is ontstaan door het gebruik van, of informatie verkregen middels deze site. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Wijzigingen zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Kerssies grondverzet en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden Kerssies grondverzet is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van externe sites waarnaar verwezen wordt.